Dầu tổng hợp 100% Full Synthetic Diesel Engine Oil

Liên hệ : 0842 885 151

  • API CK – 4
  • SAE 5W-40
  • Dùng cho xe ô tô động cơ Dầu
  • Dung lượng: 6L