Máy bơm dầu (Xô 20L)

Liên hệ : 0842 885 151

Dễ dàng di chuyển và dễ dàng sử dụng

Có thể bơm chính xác định lượng mong muốn trên bàn phím số

Cài đặt và sử dụng 2 loại định lượng thường sử dụng

Có tính kinh tế do tiết kiệm dầu vì không có dầu dư như lon dầu nhỏ

Ngăn chặn ô nhiễm môi trường bằng cách dùng Xô 20L mà không cần dùng hộp nhựa ( Nhựa là chất gây ô nhiễm môi trường mà cả thế giới đang hạn chế sử dụng)