Dầu bán tổng hợp Premium Gold 4 Stroke Motor Oil

Liên hệ : 0842 885 151

  • API SN
  • JASO MA2
  • SAE 10W-40
  • Dùng cho cả 2 dòng xe máy : xe ga và xe số
  • Dung lượng: 800ML