Dầu tổng hợp 100% Full Synthetic 4 Stroke Motor Oil

Liên hệ : 0842 885 151

  • API SN
  • JASO MA2
  • SAE 10W-40
  • Dùng cho cả 2 dòng xe máy : xe ga và xe số
  • Dung lượng: 20L
  • Cho mượn máy bơm dầu miễn phí khi sử dụng