Dầu tổng hợp 100% Full Synthetic Gasoline Engine Oil

Liên hệ : 0842 885 151

  • API SN
  • SAE 5W-30
  • Dùng cho xe ô tô động cơ Xăng
  • Dung lượng: 4L