Tiêu chuẩn API

API (American Petroleum Institute – Viện Dầu mỏ Mỹ): Cấp chất lượng API dùng để phân loại chất lượng của nhớt động cơ xăng và diesel, được áp dụng rộng rãi ở Mỹ và trên thế giới từ những năm 60 của thế kỷ trước. Theo sự phát triển của thiết kế động cơ, trung bình sau khoảng 4-5 năm lại có một cấp API mới ra đời để đáp ứng yêu cầu bôi trơn của thế hệ động cơ tương ứng.

Một loại nhớt có chỉ số API dầu nhớt càng cao thì độ biến đổi độ nhớt theo nhiệt độ càng thấp, cùng khả năng trung hòa cặn bẩn tốt hơn. Vì vậy, sử dụng những loại nhớt có API cao sẽ giúp xe bạn được bôi trơn và bảo vệ hiệu quả.

“S” – Ký tự dầu nhớt cho xe dùng ĐỘNG CƠ XĂNG: Một số loại phổ biến hiện nay trên thị trường SG, SJ, SM, SN… Chỉ số API cao nhất hiện nay là API – SP.

“C” – Ký tự dầu nhớt cho xe dùng ĐỘNG CƠ DIESEL: Một số loại phổ biến hiện nay trên thị trường CH-4, CI-4, CJ-4… Chỉ số API cao nhất hiện nay là API – CK-4.

Gasoline   Diesel
SA 1900 year Obsolete

Sản phẩm lỗi thời

Không khuyên dùng

CA 1900 year
SB 1930 year CB 1949 year
SC 1964 year CC 1961 year
SD 1968 year CD 1984 year
SE 1972 year CE 1985 year
SF 1980 year CF 1988 year
SG 1989 year CF-4 1990 year
SH 1993 year CG-4 1994 year
SJ 1996 year Current

Sản phẩm bán tốt nhất hiện nay

CH-4 1998 year
SL 2001 year CI-4 2002 year
SM 2008 year CJ-4 2006 year
SN 2011 year CK-4 2018 year
SP 2020 year    

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *